1996

Activiteiten 1996

Activiteiten 1996

1996 Januari Om in het nieuwe jaar meteen een goede start te maken, waren zowel de malletband als de harmonie de eerste vrijdagavond van 1996, 5 januari, in touw. De harmonie bracht een serenade bij de familie Berendsen, die het 50-jarig huwelijksfeest vierde. In zaal De Ploeg konden wij het echtpaar muzikaal feliciteren.
De malletband had deze avond gepland om een contactavond te organiseren met andere korpsen uit de omgeving. De deelnemende orkesten waren Crescendo Hengelo, Advendo Lintelo, De Eendracht uit Hummelo, Psalm 150 uit Dinxperlo en natuurlijk de malletband van Jubal. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond voor iedereen waarbij er van collegamuzikanten kon worden genoten.
Natuurlijk was de laatste zaterdag van januari gereserveerd voor onze snertaktie. Op 27 januari paste het weer zich helemaal aan onze aktie aan, want iedereen moest door de sneeuw om Varsseveld te voorzien van onze soep. De verkoop verliep gelukkig goed en deze dag bracht ons ruim f 6800,00 op. Dit geld kwvam ons goed van pas om nieuwe klarinetten aan te schaffen. Het is de moeite waard om op zo'n dag met z'n allen te zorgen voor extra geld voor onze vereniging.
Februari Evenals andere jaren is februari een rustige maand. Ook deze keer was er niets bijzonders en konden we gewoon doorgaan met het voorbereiden van het komende donateursconcert.
Maart Vrijdagavond 1 maart hebben we voorafgaand aan de repetitie een serenade gebracht aan het echtpaar Mateman. Zij vierden deze dag hun 50-jarig huwelijksjubileum bij de Radstake. Op 14 maart konden we het uniform opnieuw aandoen voor een serenade. Deze keer bij zaal Bruggink in De Heume, waar de familie Jansen het 50-jarig huwelijk vierde. De heer Jansen is naast donateur ook oud-lid van onze vereniging en had de oprichting van Jubal nog meegemaakt. Helaas waren er nog geen 20 leden die de familie Jansen een serenade brachten.
Zondag 17 maart verleenden we medewerking aan de kerkdienst in de Adventkerk. Om kwart voor negen zaten we klaar. Onder leiding van Wilma begeleidden we het zingen. De dag daarop, 18 maart, was er een extra repetitie voor de harmonie in de Grote Kerk. Hier bleek dat het goed oefenen in de laatste week voor het donateursconcert voor de leden van de harmonie nog hard nodig was.
Dit donateursconcert was op zaterdag 23 maart. Het jaarlijkse concert begon met een optreden van de harmonie die, vergeleken met eerdere repetities, voor de pauze redelijk geconcentreerd speelde. De malletband zat na de pauze klaar om het publiek te laten genieten van het ingestudeerde werk. De mars Harmonique werd door de malletband en de harmonie samen gespeeld en de harmonie sloot af met 2 andere werken.
April In april zijn er geen bijzondere activiteiten geweest. Koninginnedag was ook voor de vereniging deze keer een vrije dag. Deze maand blijkt achteraf stilte voor de storm te zijn. Er volgt namelijk een erg drukke maand mei.
Mei Tijdens de Stille Tocht op 4 mei hebben 4 leden van Jubal meegelopen. Zoals altijd was dit een plechtige gebeurtenis. Zondag 5 mei heeft een kleine groep houtblazers de kerkdenst in Den Es begeleid. Voor de bewoners is zo'n dag extra feestelijk als er ook van buiten het tehuis aandacht wordt besteed aan hen.
Op 9 mei was de eerste serenade deze maand. Het echtpaar Vrieze vierde het 50jarig huwelijksfeest in de Napoleonzaal van de Radstake. Op 10 mei was de laatste avond van de 4-daagse. Om 19.45u vertrok zowel de harmonie als de malletband richting het Groene-Kruis gebouw om de deelnemers in te halen. In de sporthal was de offici‰le afsluiting. Maandag 13 mei gingen we naar De Ploeg, waar het het gouden echtpaar Laar feest vierde.
De vrijdag daarop, 17 mei, gingen we weer naar De Ploeg. Deze keer brachten we een serenade aan de familie Gussinklo. Ook weer ter gelegenheid van het 50jarig huwelijk. Op 23 mei bracht de harmonie een serenade bij de familie Otten. Voor de Napoleonzaal van de Radstake stelden zowel Concordia als Jubal zich op om gezamelijk het echtpaar Otten te feliciteren. De mars De Garde hebben we samen voor het gouden echtpaar gespeeld. Het weekend daaropvolgend was er een waarbij Jubal zich van verschillende kanten presenteerde. 24 mei om 19.00u begon de jaarlijkse jeugduitvoering. Leerlingen van de hamlonie en de malletband en blokfluitleerlingen traden op voor familie, bekenden en andere belangstellenden. Aansluitend brachten leden van de harmonie een serenade bij de familie Schuurman. Zij gaven feest bij De Ploeg vanwege het 50-jarig huwelijksjubileum. Een serenade waarbij gelukkig veel leden waren ondanks de hulp die ook bij de rommelmarkt nodig was.
Want in de Maranathaschool was men ondertussen al druk in de weer om spullen voor de rommelmarkt klaar te zetten. De volgende dag, 25 mei, was de rommelmarkt. Het weer was niet gunstig om iets dergelijks te organiseren: de regen kwam geregeld uit de lucht vallen. Dat betekende dat bijna geen grote spullen zoals meubels konden worden uitgestald. Alles werd zoveel mogelijk in de school en in het fietsenhok geplaatst. Wel waren er oliebollen, broodjes en dergelijke te koop. Ook de boerenkapel o.l.v. Gerjo liet van zich horen om het geheel muzikaal op te luisteren. Al met al leverde de rommelmarkt toch nog f 5.626.45 op, een opbrengst die zeker niet tegenviel. De rommelmarkt is iets waar het aktiecomit‚ zich altijd hard voor inzet. Het is ook van belang dat leden van de muziekvereniging zich hierbij betrokken voelen en hun medewerking verlenen.
Zondag 26 mei, Eerste Pinksterdag, heeft de harmonie een kerkdienst op Den Es begeleid. Om 9.15u zat het orkest klaar om de bewoners van Den Es te begeleiden bij het zingen. Deze keer stond het orkest onder leiding van Gerben De Boer.
Deze maand stond vol met acitiviteiten. Er werd vaak een beroep gedaan op de leden. We hopen dat we met onze inzet hebben laten zien dat Jubal een actieve vereniging is.
Juni Vrijdag 7 juni heeft het jeugdorkest bij Den Es een optreden verzorgd. Vanwege het warme weer kon het orkest buiten zitten. De bewoners konden genieten van het ingestudeerde werk dat vanaf 7 uur ongeveer 3 kwartier lang werd uitgevoerd. Om kwart over 8 was het de beurt aan de harmonie. Bij de Ploeg brachten we een serenade aan Gert en Dien Klanderman. Onze es-bassist en zijn vrouw vierden het 40-jarig huwelijk. De temperatuur liet het toe dat wij zonder pet en jas de serenade brachten. Voor de rest van de avond was het feest waarbij we verkoeling zochten bij een drankje en de buitenlucht.
Een volgende serenade was op woensdag 12 juni. De familie Wisman vierde in de grote zaal van de Radstake het 50-jarig huwelijk. De serenade werd deze maal samen met Psalm 150 uit Dinxperlo gebracht. Zowel de 2 marsen (Happy End en Punjaub) als het koraal werden samen uitgevoerd. Vrijdagavond 28 juni hebben we bij De Bettekamp gespeeld voor de bewoners. Om half 8 zaten we klaar in de centrale ruimte van De Bettekamp, waar we vanwege de temperatuur de jassen uit deden. De harmonie opende de avond en de malletband vervolgde het optreden. Na een korte pauze sloot de harmonie het optreden af
Op zaterdag 29 juni deden een aantal muziekexamen. Voor het A-examen zijn Renate Sellink (klarinet) en Anke Wijnveen geslaagd. Voor het Bexamen zijn geslaagd Jantine Wassink (klarinet), Dave v/d Ziel (theorie alt sax), Anne Arentsen (theorie dwarsfluit), Jos‚ Hartemink (dwarsfluit en lyra) en Mark Jansen (bariton). Deze prestaties zijn de moeite waard. Ook was op 29 juni de feestmiddag voor de jeugd georganiseerd; bij de boerderij van Mark van Eerden kon de jeugd zich uitleven bij de verschillende activiteiten.
Juli Dinsdag 2 juli bracht de harmonie een serenade bij het echtpaar Aalbers. Zij waren 60 jaar getrouwd en vierden dit in De Borch. Op het podium van De Borch hebben wij hen muzikaal gefeliciteerd. Donderdag 11 juli was de dag dat het echtpaar Gesink het 50-jarig huwelijk vierden. In de Napoleonzaal van de Radstake brachten wij hen een serenade.
Vorig jaar werd voor het eerst een concert bij Het Hofshuus gegeven. Dit werd vanwege het succes van vorig jaar ook dit jaar weer gegeven. We traden op met de muziekvereniging Nieuw Leven uit Angerlo. Om 19.30 u werd door Nieuw Leven en de harmonie van Jubal nog 2 nummers doorgespeeld die wij samen zouden gaan uitvoeren. Om 20.00 u ging Nieuw Leven van start, gevolgd door de malletband van Jubal. De harmonie speelde enkele nummers waarna de malletband een 2e serie speelde.
De beide harmonie-orkesten sloten rond 21.30u af met het samen spelen van Country & Western en Don Pedro. Er was een redelijke publieke belangstelling voor dit optreden. Gelukkig bleef het die avond droog en was het warm genoeg om buiten te zitten. Dus ook deze keer konden we tevreden terug kijken op dit buitenconcert. Het schoolfeest van de Maranathaschool was de laatste muzikale activiteit dit jaar. Het weer zat mee en naast de marsen en de wals hebben we ook het nummer Country & Western gespeeld.
De feestavond is altijd een goede afsluiting van het verenigingsjaar. De feestcommissie (bestaande uit Annemiek Jansen, Christel Gussinklo, Hans Jansen, Martine Diersen en Mark van Eerden) had dit jaar een avond bij Het Zwaantje in Lichtenvoorde georganiseerd waar 43 personen aanwezig waren. Na de koffie volgde een korte uitleg over het boogschieten en konden we het allemaal zelf proberen. Bij de heren won Albert van der Heide en bij de dames zorgde Gerdien Slo‰tjes voor het hoogste puntenaantal. Vervolgens konden de liefhebbers zich uitleven met het boomstamzagen. Onder begeleiding van de "Tiroler Holzackerbuab'n" kwamen heel wat hoofden bezweet uit de strijd. Gerwin Susebeek en Gerjo Seesink hadden een tijd van 3 minuut 4. Henk Geurink en Gerrit te Grotenhuis deden er een seconde langer over, 3 minuut 5, maar volgens de kenners hadden zij een dikkere boomstam. De eerste prijs werd tenslotte eerlijk verdeeld. Na deze avond kon Jubal genieten van een welverdiende vakantie.
Augustus E‚n van de eerste aktiviteiten van het seizoen is altijd de AOV-optocht. Op 15 en 17 augustus hebben we daaraan deelgenomen. Donderdag zijn we om 18.15u. vertrokken naar het Svedex-terrein. Tijdens deze optocht liepen we voorop. Zaterdag waren we allemaal om 9.30u. aanwezig, maar duurde het wel even voor we konden vertrekken.
Onderweg was door enthousiaste toeschouwers een stop ingelast. We kregen allemaal een beker drinken om weer fit verder te gaan met de optocht. Een geslaagd initiatief.
September Op 1 september was de startzondag van de kerk. Om 12.45u. zat de harmonie klaar aan de Nibbelinklaan in Sinderen. Wilma heeft het orkest gedirigeerd. We werden aan het eind van de dienst nog verrast door een flinke regenbui. Op 2 september was de eerste repetitie van de malletband, terwijl de harmonie op 6 september voor het eerst weer bijeen kwam.
Op 7 september zijn de malletband en de harmonie naar het volksfeest in Sinderen gegaan. We waren om 8.00u. al uitgenodigd omdat de optocht om 8.30u. zou vertrekken. Maar het vertrek werd uitgesteld tot ongeveer 8.45u., terwijl we van de organisatie van het feest nog een kop koffie aangeboden kregen. Na de optocht hebben we op het veld o.a. de Vaandelwals gespeeld voor het koningspaar.
Voor het concours van de harmonie moest flink worden geoefend. Op 14 september had de harmonie een extra repetitie. De jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging was op woensdag 18 september. Gerdien Sloetjes was bij de bestuursverkiezing niet herkiesbaar. Na 9 jaar aktief bestuurswerk hebben wij afscheid van haar genomen als penningmeester. Gonda te Slaa en Berry Legters zijn herbenoemd en Claudia van Dijk en Gerrit Wildenbeest zijn 2 nieuwe bestuursleden. Na het grote succes van de rommelmarkt van mei 1996 werd op 28 september weer een ronunelmarkt gehouden. Met een totaalopbrengst van maar liefst ruim f 5.300,- kan het aktiekomit‚ van Jubal weer trots zijn op hun prestaties.
Oktober Op 5 oktober waren er voor de harmonie extra repetities: om 11.30u. speelde het gehele orkest, terwijl er daarvoor en daarna groepsrepetities waren. Op 13 oktober speelde een kleine muziekgroep van Jubal tijdens een Avondgebedsdienst in de Adventkerk. Deze dienst was ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de kontakten tussen Oelsnitz en Varsseveld. Tijdens de voorbereidingen voor een concours wordt soms een Try-out concert georganiseerd. Deze keer gebeurde dat op 19 oktober in zaal Winkelman te Keyenborg in samenwerking met de Christelijke Muziekvereniging De Harmonie uit Zutphen. Dit fanfare-orkest stond onder leiding van Joop ormel. Op 28 en 30 oktober werden extra repetities gehouden.
November Op 1 november werd de generale repetitie gehouden in de Pol te Aalten. Tijdens het concours op 2 november werd om í 17.30u. geloot voor de volgorde van optreden tijdens het avondprogramma. Jubal was als eerste aan de beurt zodat we in de pauze op ons gemak (???) het podium konden bestijgen en onze instrumenten konden inspelen en afstemmen. Met veel enthousiasme werden de nummers gespeeld wat ons in eerste instantie een daverend applaus opleverde. Naarmate de avond vorderde steeg de spanning, vooral toen de bondsvoorzitter op het podium kwam om de uitslagen bekend te maken.

Het resultaat was als volgt:

Naam Jurylid

D. Bolt

H. Ramaekers D. Annema
Soort werk verplicht keuze verplicht keuze verplicht keuze
1. Zuiverheid 8 ½ 8 8 ½ 8 ½ 8 8 ½
2. Klankgeh. en -verhouding 8 ½ 8 ½ 8 8 ½ 9 9
3. Techniek en articulatie 8 ½ 8 ½ 9 8 ½ 8 ½ 8 ½
4. Alg. muzikale uitvoering 8 ½ 9 8 ½ 8 ½ 8 ½ 8
5. Samenspel en ritmiek 8 ½ 8 ½ 8 ½ 8 ½ 8 ½ 8 ½
6. Opvatting en tempo 9 8 ½ 9 8 ½ 9 8 ½

Totaal generaal 307 1/2 punt. Resultaat: 1e prijs + promotie. Tevens kwamen we in het bezit van de wisselbeker voor het hoogst aantal punten. De uitslag mag worden gezien als een beloning voor al de inspanning van zowel de dirigent als de muzikanten. Op 8 november verraste de malletband ons met een serenade; het aktiekomit‚ kwam ons feliciteren en bood ons een traktatie bij de koffie aan.
Op 17 november verleende Jubal haar medewerking aan de kerkdienst in de Grote Kerk te Varsseveld. Op 23 november werd de intocht van Sint Nicolaas muzikaal begeleid.

December Op 14 december werd deelgenomen aan de muziekexamens te Doetinchem door:
Rianne van Beek A-diploma klarinet
Marieke te Rietstap

B-diploma klarinet

Nicol Dondergoor A-diploma trompet (is hierna gestopt).

Inloggen

Laatste nieuws

Jubal op Facebook

Volgt u Jubal al op Facebook? Bezoek onze pagina, klik op "vind ik leuk"en u blijft vanzelf via Facebook op de hoogte van activiteiten van Jubal.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus