1995

Activiteiten 1995

Activiteiten 1995

1995 Januari Het nieuwe jaar begon bitter koud op 2 januari bij de RABO-bank, alwaar we de introductie van een nieuw logo leven inbliezen. De vervachting van velen, lekker binnen een concert met een kop koffie werd geen verkelijkheid. Het was ook de enige dag in janauari dat de sneeuvvlokken om je oren vlogen.
Op 27 januari heeft het jeugdorkest een concert gegeven in het verpleegtehuis Den Es. Tussen 20 en 27 januari werd een donateursactie gehouden onder alle bewoners van Varsseveld, Sinderen en Heelweg. De zuurverdiende 2500 RABO-pennen werden bij de antwoordenveloppe ingesloten. Nu werd het wachten op het resultaat.
Op 28 januari vas de snertactie.'s Morgensvroeg de veren uit om met de ingevroren snert je route af te rijden; in totaal 2100 bakken. De opbrengst was boven verwachting. Tevens verden de donateursbeloftes opgehaald: 183 verhogingen van donateursgelden 1.160,- en 146 nieuwe donateurs, goed voor 1.840,-. De snertactie zelf heeft F 7.223,50 opgebracht. Het is een prachtig resultaat en het is fijn om te zien dat velen zich enthousiast inzetten voor de vereniging.
Februari Een rustige maand ertussen met de voorbereidingen op het bevrijdingsconcert.
Maart Op 17 en 24 maart zijn er weer groepsrepetities voor het bevrijdingsconcert. Op 30 maart is de generale repetitie. Op 31 maart werd het bevrijdingsconcert gespeeld in de Grote Kerk o.l.v. Albert van der Heide en Jan Derksen voor de Malletband. De kerk was prachtig versierd, bloemstukken tegen de pilaren en voor op het podium, vlaggen in de zaal en een ieder het oranjestrikje op. De muzieklessenaars waren gekleurd in rood, wit en blauv. Een 14 jarige harpiste was uitgenodigd om Soldaat van Oranje de extra tintelende klank te geven. De malletband zorgde voor een verrassing aan het eind van hun concert. Een house-nummer werd ingezet. Een 50-jarige, die op 31 maart 1945 geboren was ln Varsseveld werd in de bloemetjes gezet door de burgemeester.
April Op 1 april is ons erelid G.J. Teerink overleden. Hij is 85 jaar geworden. Vanaf zijn veertiende jaar was hij muzikant en tot op het laatst erg betrokken bij het wel en wee van Jubal. Op 5 april is hij begraven. Een aantal leden van Jubal waren hierbij aanwezig.
Op 16 april, 1e Paasdag, hebben we de kerkdienst in de Adventskerk begeleid o.l.v. Albert van der Heide. Op 28 april werd er een serenade geblazen voor Fam. Wisselink, donateurs, welke 50 jaar getrouwd waren.
Om 9.15 werd er op 29 april, Koninginnedag, vertrokken bij Den Es. Om half 10 waren wij bij De Borch, maar de burgemeester niet. Om 10.00 werd de dag geopend met het Wilhelmus en een toespraak van de burgemeester. De vaandelzwaaiers werden geheel vergeten. Na de koffie bij De Ploeg, volgde de rondgang door het dorp. Eerst naar de Bettekamp waar de vaandelzvaaiers hun kunnen toonden, daarna afsluiting bij Den Es. Voor vele jonge en nieuwe leden vas 29 april het eerste optreden en kennismaking met het marslopen en het blazen tegelijk.
Mei Op 4 mei werd deelgenomen aan de stille tocht, met 4 trommen voorop. Gelukkig werd met het Wilhelmus, na 1 minuut stilte, op tijd begonnen. Niet te vroeg , niet te laat. Zeker voor degenen die dit nog nooit meegemaakt hadden een indrukvekkend gebeuren.
Op 5 mei is er een bevrijdingsconcert gegeven voor de bevoners van Den Es. Bekende oud hollandse liedjes werden er gespeeld afgewisseld door enige marsen. Na het inspelen kregen ve al koffie met gebak getrakteerd, na een korte pauze werd het programma ingekort. Wilma Dierssen was onze dirigent.
Op 13 mei hielden ve onze 2e rommelmarkt. Gelukkig was de boerenkapel o.l.v. Gerjo Seesink weer aanvezig om de verkoop vaart in te blazen. De opbrengst was buiten verwachting: nettoF 3.000,-. De niet verkochte spullen zijn door een 7,5 tonner meegenomen naar Polen.
Op 16 mei werd er een serenade samen met Psalm 150 gebracht voor het echtpaar Geurink die 60 jaar getrouwd waren. Op 17 mei werd er een serenade gehouden voor Fam.Seesink, welke ons een koud buffet aanbood. In mei heeft Tienke Lammers haar B diploma gehaald voor trompet.
Op 19 mei werd de avondvierdaagse binnengehaald. Met nog drie andere korpsen werden de kinderen, na een rondgang door het dorp, begeleid naar de sportzaal, alwaar de prijsuitreiking plaats vond. Wij hebben rechtsomkeert gemaakt want om 21.00 uur was er nog een repetitie.
Op 30 mei neemt de Voorzitter afscheid van Annemiek Jansen en bedankt haar voor haar bijdrage als stagiaire binnen het bestuur.
Juni Op 10 juni een serenade in de Ploeg gespeeld voor de Fam.Obelink, 50 jaar getrouwd. Ook was op 10 juni de feestavond van Jubal. Op 24 juni is de jonge jeugd van Jubal naar het pretpark de Waarbeek geweest. Een stoet van 8 auto's vertrok om half 12 en om 18.00 uur waren zij weer terug na een speelse, maar vermoeiende middag. Op 25 en 26 juni zijn er open lessen gegeven in de Maranatha school, voor de werving van nieuwe blokfluitleerlingen. Op 30 juni is in De Borch de jeugduitvoering geweest. De blokfluitgroep liet van zich horen o.l.v. Astrid Gussinklo, het Jeugdorkest o.l.v. Gerjo Seesink en de leerlingen van de Malletband o.l.v. Jan Derksen. Het vas een drukbezochte avond door ouders, grootouders, broers en zussen.
Juli Op 1 iuli behaalde Jolanda Brusse haar C diploma voor fluit, een prima prestatie. Op 7 iuli volgde er een buitenconcert op de Bettekamp. Het geluid ging wat verloren in de ruimte, wat voor de bewoners jammer was. Op 12 iuli hebben we een serenade gebracht voor Fam. te Voortwis in zaal Koenders in Breedenbroek, zii waren 50 jaar getrouwd.
Op 14 iuli hebben we een buitenconcert gegeven bij 't Hofshuus. De sfeer was heel ontspannen en er werd enthousiast gespeeld. Op 20 iuli werd het jaar afgesloten met de begeleiding van het schoolfeest van de Maranathaschool. Gelukkig was het weer goed en het was zo warm dat groep 8 afscheid nam met een waterspel.
Augustus Op 17 en 19 augustus werd de Varsseveldse optocht begeleid. De uniformjas konden we gerust uit doen vanwege het warme weer. Na afloop van de optocht van zaterdag hebben een aantal muzikanten de "oude" koster Jansen in De Borch een serenade gebracht omdat wij hem voor het laatst als koster zagen.
De eerste repetitie van de malletband was op 21 augustus.
September De harmonie begon op 8 september met de eerste repetitie. Er moest druk geoefend worden voor het concert van 9 december. De jaarlijkse familiedag van de kerk waas op 10 september. Jubal begeleidde de kerkdienst die van 13.00u tot 14 00u werd gehouden. Gelukkig bleef het tijdens de dienst droog.
Gerjo dirigeerde het orkest, dat onder de pereboom maar op de peren was opgesteld. In de Van Pallandthal werd op 24 september de Vredesdienst gehouden. Ook aan deze dienst werd door het harmonieorkest medewverking verleend.
De afscheidsreceptie van het kostersechtpaar Jansen vond plaats op 30 september. Wij hebben het echtpaar een serenade gebracht en we konden Han en Dien Jansen verrassen met het ere-lidmaatschap van onze muziekvereniging. De bijbehorende oorkonde werd aan onze nieuwe ereleden overhandigd.
Oktober In deze maand hadden enkele groepen muzikanten van de harmonie groepsrepetitie als voorbereiding op het concert van 9 december. De jaarlijkse ledenvergadering was op 11 oktober. Tijdens de bestuursverkiezingen maakte Freda Derksen plaats voor Yvonne te Grotenhuis. De voorzitter bedankte Freda voor haar inzet in het bestuur, waarin zij 13 jaar plaats heeft genomen.
Ook werd Han Arentsen gehuldigd vanwege het 40-jarig lidmaatschap. Op 21 oktober brachten wij een serenade aan het 50-jarig echtpaar Hiddink-Veldhorst.
November Op 5 november werd in de Grote Kerk een kerkdienst gehouden waaraan Jubal haar medewerking verleende. Mevrouw Ter Horst vierde op 18 november haar 70e verjaardag bij De Ploeg. Haar kinderen hadden gevraagd of Jubal een serenade wilde brengen. Het was jammer dat de opkomst zo laag was, terwijl de firma Ter Horst ons voor het eerst dit jaar een flinke sponsorbijdrage schonk.
December De datum voor het gezamenlijk concert van Jubal en Gitarama naderde, vandaar dat op 6 december een extra repetitie voor het harmonieanorkest was gepland. Zaterdag 9 december hebben een aantal leerlingen examen gedaan. Anne Arentsen, Anke Wijnveen, Jos‚ Hartemink, Marjolein Vossers, Janneke Rosegaar, Jantine Wassink, Marieke te Rietstap, Nicole Mateman, Dave v/d Ziel, Martin Springer en Annerie Rutgers zijn geslaagd voor het A-examen. Karin Heijerman, Nienke Venderbosch en Mandy Bruggink zijn geslaagd voor het A- en B-examen. Mandy Bruggink presteerde het zelfs om voor het B-examen dwarsf]uit met onderscheiding te slagen. Alle geslaagden kunnen trots zijn op hun prestatie.
Ook was 9 december de dag van het concert. Rond de middag werd in de sporthal druk begonnen met het opbouwen van het podium, het klaar zetten van de stoelen en nog veel meer. Dit alles was nodig om het concert soepel te laten verlopen. Het podium liep over de hele breedte van de hal, zodat er tijdens het concert geen orkestwisselingen nodig waren. Het concert duurde van 20.00u tot ongeveer 23.00u en het publiek kon luisteren naar het gitaarorkest Gitarama uit Aalten en de malletband en harmonie van Jubal. Muzikaal was het een afwisselende avond en er was een redelijk grote publieke belangstelling. Wij konden over onze prestaties die avond tevreden zijn.
Vrijdagavond 15 december werd voor de repetitie van de harmonie een serenade gebracht aan ons lid Jan Klanderman en zijn vrouw Willy met wie hij 25 jaar getrouwd was. Ook bij deze serenade viel de opkomst tegen. De Kerstzangdienst was op 17 december in de sporthal. Jubal begeleidde deze dienst onder leiding van Wilma. De laatste vrijdagavond van het jaar was er voor de harmonie geen repetitie maar; wel ging het orkest naar zaal Van Hal in Voorst om ons lid Berd Westerveld en zijn vrouw Comelie een serenade te brengen, ook vanwege het 25 jarig huwelijk. Gelukkig waren er deze keer veel leden die met deze serenade meespeelden. Het was het laatste optreden van deze drukke maand.

Inloggen

Laatste nieuws

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u eenvoudig op de hoogte blijven van Jubal? Abonneer u dan op de nieuwsbrief. U ontvangt dan maximaal 1x per maand een e-mail. Aanmelden is een kwestie van registreren op de website. En afmelden kan met 1 klik onderaan de e-mail.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus