1994

Activiteiten 1994

Activiteiten 1994

1994 Januari Het begin van een nieuw jaar. een nieuwe dirigent. Op 7 januari heeft Dhr. van Nus op uitnodiging van de beroepingscommissie op proef gedirigeerd. Op 14 januari werd Dhr. A. v.d. Heide uitgenodigd om op proef te dirigeren. Op 21 januari hielden we een ledenvergadering om onze keuze te bepalen welke dirigent we geschikt zouden vinden voor Jubal. Na de stemming was de meerderheid voor Dhr. A. v.d. Heide, eerst een half jaar op proef, daarna opnieuw een ledenvergadering.
Op 29 januari hielden we onze snertaktie. Helmink Diepvries had weer voor ons gekookt, en we mochten ook weer gebruik maken van de kantine van Den Es. De leus was dit keer. Steun de Muziek, koop snert voor 6 piek. De opbrengst was f 6880.- . Nu kon men de bariton-sax aanschaffen voor Dhr. G . Seesink sr. Het is fijn dat velen zich voor de vereniging inzetten, dit zou anders niet mogelijk zijn geweest.
Februari Op 4 februari heeft de malletband deelgenomen aan de Drumband-contact avond in muziekcentrum Union te Zelhem. Er gingen meerdere orkesten uit de regio hiernaar toe.

Dhr. A. v.d. Heide vindt het prettig om met een muziekcommissie te werken. Op zijn verzoek wordt een muziekcommissie ingesteld. Roel Arentsen, Annemiek Jansen en Gerjo Seesink maken deel uit van die commissie. Verder een rustige maand.

Maart Maart is ook een rustige maand. Op 21 maart hebben we een serenade gebracht aan het echtpaar H. Arentsen, zij waren 25 jaar getrouwd. Daarna konden we zelf ook gaan feesten. Tot ieders verbazing kwam ook onze dirigent. Ongekend.
Op 25 maart hadden we een gezamelijke repetitie met 2 koren, te weten Vriendschap IJzerlo en de Lofstem uit Winterswijk. Dit vond plaats in de Grote Kerk van Varsseveld. Het is de bedoeling dat we samen een concert verzorgen.
April Op 3 april ( 1e paasdag ) heeft een klein groepje muzikanten o.l.v. Gerjo Seesink op Den Es gespeeld en de dienst muzikaal begeleid. Op 8 april hadden we nogmaals een gezamelijke repetitie met de koren, het loopt nog niet zoals het moet, en men besloot om een bepaald stuk toch maar van de lessenaar te halen ( Psalmus 150 ).
Op 16 april vooraf nog een generale rep. in de Jakobskerk te Winterswijk, een poosje later het concert. Het 1e concert o.l.v,. A. v.d. Heide, dat hij in goede banen heeft geleid, wat zeker geen gemakkelijke opgave was gezien de nagalm in die kerk.
Op 11-18-25 april hebben we geoefend in het marslopen bij Vlinderland. Op 29 april hebben we een serenade gebracht bij het echtpaar Veerbeek. Zij waren 50 jaar getrouwd. Op 30 april - koninginnedag - hebben we de kinderen van de Maranatha school en Essenkamp school opgehaald en naar de sporthal gebracht.
Mei Op 3 mei hebben we afscheid genomen van Liane Kuiper- klarinet lerares. .Op deze avond hebben haar leerlingen een voorspeelavond gehouden voor ouders en kennissen. Helaas was er weinig belangstelling. Op 12 mei - Hemelvaartsdag - heeft een klein groepje gespeeld tijdens de Hagepreek o.l.v. Gerjo Sees:ink).
Op 20 mei hebben we traditioneel de Avondvierdaagse binnengehaald. Op 25 mei hebben we een serenade gebracht (samen met Psalm 150) aan het echtpaar Westerveld bij Bruggink in de Heurne.
Juni Op 4 juni was in le instantie ons jaarlijkse donateursconcert gepland. In overleg met dirigent/bestuur hebben we besloten dit niet door te laten gaan i.v.m. korte voorbereidingstijd, maar ook slappe tijd qua opkomst. In plaats hiervan hebben we een concert gebracht op Fatima te Wehl. Dit was weer zeer geslaagd, en een goede bekende heeft weer eventjes het dirigeerstokje overgenomen.

Op 4 juni was er 's middags ook een feestmiddag-spelletjesmiddag voor de jeugd georganiseerd door de feestcommissie. Helaas hebben er niet zoveel aan meegedaan. Op 10 juni hebben we voor het eerst een jeugduitvoering georganiseerd, tevens konden op deze avond nieuwe leerlingen zich aanmelden; er was veel belangstelling.
Op 11 juni hielden we onze rommelmarkt. De opbrengst was í f 3500,-
Ook werd op 11 juni het nieuwe gemeentehuis feestelijk geopend, er werd een gezamelijke serenade door de orkesten van Wisch gebracht. Op 17 juni hebben we voor het eerst in het Zorgcentrum Bettekamp een concert gebracht. Daarna hadden we een ledenvergadering. De 1/2 jaarlijkse proefperiode van A. v.d . Heide is voorbij en men moet nu stemmen of A. v.d. Heide een vaste aanstelling bij Jubal zal krijgen of niet. Uitslag was positief.
Op 25 juni heeft Jolanda Brusse muziekexamen afgelegd voor de KNF A en B diploma dwarsfluit. Proficiat! Op 27 juni was er een diplomauitreiking op de muziekschool te Doetinchem. Ephrem Oskamp en Erwin Gesink beiden concert-slagwerk behaalden hun A diploma. Proficiat.
Juli Op 2 juli heeft Anite Verkerk muz. examen afgelegd voor de KNF B diploma. Martine Lubbers heeft die dag examen gedaan voor het C diploma, en is voor het practisch gedeelte geslaagd. Proficiat!
Op 4 juli hebben we afscheid genomen van Bianca Bussink onze blokfluit lerares. Zij heeft die avond afgesloten met spelletjes. Op 4 juli heeft de malletband het jaar feestelijk afgesloten met een barbecueavond. Op 7 juli waren we weer aanwezig bij het schoolfeest van de Maranatha school.
Op 8 juli hebben we het seizoen afgesloten met een feestavond. Dit werd gehouden bij camping Reugebrink. De opkomst was een record. We hebben ons geamuseerd op de play-back show met de dirigent en instructeur als jury. De Jubal trofee gemaakt door J. Derksen, werd toegekend aan Roel Arentsen en Edwin Klompenhouwer met het nr. Het Duet. ( wisseltrofee )
Augustus Op 13 augustus hebben ve een serenade gebracht aan het echtpaar Jansen (de koster). Zij waren 40 jaar getrouwd. Op 15 augustus hebben ve geoefend in het marslopen bij Kramp en op 18 en 20 augustus hebben we de AOV optocht ondersteund. Op 19 augustus heeft een klein groepje meegespeeld in een dweilorkest o.l.v. Gerjo Seesink ; ondersteuning bij het vogelschieten.
Op 21 augustus hebben ve 's avonds medewerking verleend aan de openlucht jeugddienst in de Muziekkoepel. Op 28 augustus hebben ve medewerking verleend aan de familiedag, openlucht kerkdienst bij de Fam. Rutgers. (wasknijpers op zak vas geen overbodige luxe). Op 26 augustus is een oud lid (trompettist) van Jubal, Dhr. G.W.A. Rademaker begraven; enige leden zijn naar de begrafenis geweest.
September Op 2 september kregen we te horen dat onze dirigent ziek is en dat hij voorlopig niet mag dirigeren. We hebben gemeend te moeten zoeken naar een vervanger en die is gevonden in de huidige dirigent van Bredevoort: Dhr. Mark Golub. Op 17 september hebben ve de 2e rommelmarkt van dit jaar. De opbrengst is ongeveer F 2.500,-. Dit wordt gebruikt voor de aanschaf van een hobo voor J. Klanderman.
Oktober Op 1 oktober heeft de Malletband deelgenomen aan het podiumconcours te Gorssel. Zij behaalde een 1e prijs met 80 punten in de 3e afdeling (divisie). We hebben een serenade gebracht in De Borch.
Op 5 oktober hadden we jaarvergadering. R. Mateman, R. Arentsen, F.Duimelaar en A.Verkerk zijn gekozen tot de nieuwe bestuurleden. Stagiaire is A. Jansen. W. Dierssen en G. Seesink Jr. zijn afgetreden. F. Duimelaar werd gekozen als nieuwe voorzitter.
De samenstelling van de Feestcommissie is ook veranderd: nu zijn Martine Diersen en Ester Venneker erin gekomen samen met Annemiek Jansen, Christel Gussinklo en Hans Jansen. De muziekcommissie bestaat nu uit: Roel Arentsen, Gerjo Seesink en Wilma Dierssen. Annemiek Jansen is eruit gegaan.
Het geplande donateursconcert van 29 oktober gaat niet door i.v.m. tekorte voorbereidingstijd met de plaatsvervangende dirigent. Dit wordt verschoven naar 25 november.
November Op 10 en 11 november varen er extra repetities voor het grote concert voor hout, koper en slagwerk. Op 19 november verd Sinterklaas binnengehaald. We vertrokken om 13.15 bij De Borch. Bij de rotonde werd de Sint opgehaald, niet spectaculair met een helikopter, maar gevoon per koets.Naar het stadhuis gebracht alwaar de burgemeester hem welkom heette.
Op 25 november verd het uitgestelde donateursconcert gegeven van 29 oktober. Mark Golub vas onze interim dirigent, wegens ziekte van Albert van der Heide. Het thema vas "America". Ook de muziekstukken varen daarop afgestemd.
December Op 16 december nemen we afsfscheid, want in januari zou Albert van der Heide weer beginnen, van onze interim dirigent Mark Golub met een bloemstuk en een dankwoord. In die korte tijd heeft hij het toch voor elkaar gekregen om in november het donateursconcert te leiden.

Inloggen

Laatste nieuws

Jubal op YouTube

Heeft u ons YouTube kanaal al bezocht? http://www.youtube.com/jubalvarsseveld. Hier kunt u alle filmpjes van onze orkesten nog eens rustig nakijken.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus