1982-1992

Activiteiten 1982 - 1992

Activiteiten 1982 - 1992

1982 5-6 maart: Tijdens de jaarlijkse uitvoering in de Borch kreeg de heer Joh. te Lindert uit handen van de burgemeester de zilveren Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, omdat hij meer dan 50 jaar lid van JUBAL was geweest. Een afgevaardigde van de Gelderse Bond was aanwezig om de heren J. Hartemink en J. Klanderman te onderscheiden wegens hun 25-jarig lidmaatschap.
  10 juli: Een dag speciaal voor het Tamboer- en trompetterkorps van JUBAL (elders uitgebreid beschreven). Het korps bestond namelijk 25 jaar en vanwege dit feit werd er een feestmiddag georganiseerd. Voor de heer Kappers was dit dubbelop feest omdat hij zelf ook 25 jaar instructeur was.
  14 juli: Op14juli kwam JUBAL nog in actie op de Heelweg om daar de feestelijkheden van het volksfeest muzikaal te omlijsten Helemaal zonder kleerscheuren verliep dit niet. althans niet voor de schutterskoningin Het paard voor het karretje van het schutterspaar schrok zo van het spel van JUBAL dat het z'n toevlucht in de sloot zocht en zo belandde de schutterskoningin in het prikkeldraad Dit mocht de pret niet drukken. er werd de rest van de avond vrolijk verder gefeest.
    In de zomer van 1982 werd het 25-jarig jubileum van het tamboertrompetterkorps in besloten kring gevierd. Er was een fietspuzzeltocht georganiseerd en bij de familie Wisman te Sinderen werd een spelletjesmiddag gehouden. Op deze dag werd de heer J. Kappers gehuldigd vanwege het feit dat hij (al) 25 jaar actief was als instructeur . Hij ontving een pen met inscriptie. Mede door het mooie weer was het een geslaagde jubileumdag.
  30 oktober: Het concours te Zutphen leverde een 1e prijs op, het hield niet echt over, 288 punten......
1983   Na een aantal jaren het korps te hebben begeleid op straat neemt ook de heer J. Derksen afscheid als tamboer-maître, hij wordt opgevolgd door de heer B. Legters. Een paar jaar later wordt mej. Judith Wolsink de nieuwe tamboer-maître.
  18 november: In verband met het (alweer) 40-jarig bestaan  van JUBAL wordt er een jubileumconcert gegeven. het mannenkoor Con Spirito uit Dinxperlo verleent haar medewerking
  24 november: Samen met 8 andere koren en korpsen hielden we op deze avond de jaarlijkse contactavond van Varsseveldse zang- en muziekverenigingen in zaal de Ploeg
1984   In dit jaar veranderde er nog al wat bij het tamboertrompetterkorps. Doordat de animo voor het bespelen van een klaroen terugliep, besloot men de klaroenen te vervangen door lyra's. Tevens vond er een instructeurwisseling plaats. Na zo' n 28 jaar het dirigeerstokje bij Jubal te hebben gehanteerd, ging dhr. J. Kappers met "pensioen". Als opvolger werd dhr. J. Kremer uit Borculo benoemd.
1984 6-7 april: De jaarlijkse uitvoering. Dit was tevens het laatste optreden voor het tamboertrompetterkorps. Vanaf dit moment zal het korps verder gaan als tamboer-lyrakoprs.

Twee leden werden gehuldigd, te weten de voorzitter de heer Joh Hofs, vanwege 40 jaar lidmaatschap van JUBAL, en de heer G Teerink voor 60 jaar muzikant zijn. Naast een oorkonde van de bond en een tinnen bord van JUBAL werd de heer Teerink benoemd tot erelid

  10 november: Wederom op concours, ditmaal in Harderwijk, het resultaat was ook hier goed, een 1e prijs met 294 punten. Deze punten werden behaald ondanks of misschien wel dankzij het feit dat er door het paukenvel werd geslagen Terwijl iedereen geconcentreerd aan het musiceren was sloeg de heer Derksen zo hard op z'n pauk dat het vel knapte. Tja en wat toen, verder zonder pauk, stoppen of misschien gewoon doorgaan en zien dat je zo gauw mogelijk ergens pauken vandaan haalt. Dat laatste is het geworden en zo was aan het eind van het stuk JUBAL toch weer compleet. Thuisgekomen wachtte ons een verrassing in de vorm van een serenade van onze zustervereniging CONCORDIA.
1985 2 maart: Voor het eerst werd de jaarlijkse uitvoering op 1 avond gehouden en wel in de Grote Kerk te Varsseveld, dat is goed bevallen want momenteel geeft JUBAL nog steeds haar concerten in de Grote Kerk De heer J. Gussinklo ontving de zilveren medaille vanwege zijn 50-jarig muzikantenjubileum, de heer G. Grond kreeg een zilveren insigne vanwege 25 jaar lidmaatschap van onze vereniging
  2 november: Na vele extra repetities durven we het aan om richting Zutphen te vertrekken voor het concours aldaar. Onze inspanningen worden wel beloond, een 1e prijs met maar liefst 307 punten en de daarbij horende promotie naar de ERE- afdeling. Tevens kregen we een beker voor het hoogst behaalde puntenaantal in onze afdeling.
1986 15 maart: Een belangrijke dag voor JUBAL, we vertrokken 's ochtends met de bus richting Groningen waar we deel gingen nemen aan de Cultureel Pedagogische Vormingsdag, als afgevaardigde van de provincie Gelderland. De uitnodiging hadden we te danken aan onze goede resultaten, behaald op de concoursen in Zutphen en Harderwijk. Er stond ons een verslag in de "muziekbode" en een radio-optreden voor de NCRV te wachten. Ons optreden was echter niet zo'n succes. De akoestiek in de Evenementenhal was bijzonder slecht. Bijna alle leden die deze dag mee geweest zijn hebben er een "gordijnencomplex" aan over gehouden, we speelden zo mooi maar al het geluid dat we produceerden trok gelijk in de (vele) gordijnen die er hingen. Zo was JUBAL een beetje van slag en werd het al met al een niet bijzonder geslaagd optreden. De sfeer in de bussen liet echter niets te wensen over Eén voordeel gaf ons optreden daar wel nl. dat we de eerstkomende jaren beslist niet meer gevraagd zullen worden!
  5 april: De uitvoering werd gehouden in de Grote Kerk, ook dit jaar waren er weer een aantal jubilarissen te weten de heren J Derksen, G. Seesink en W. Wassink, zij werden door de voorzitter van de Gelderse Bond onderscheiden met een zilveren insigne.
  21 juni: Vandaag werd er een poging gedaan om een goed resultaat te behalen op het Mars- en showconcours te Winterswijk. We kwamen uit in de 3e divisie en bereikten met ons "gewandel en getoeter" een mooie 1e prijs, een puntenaantal van 306 en tevens een promotie naar de 2e divisie.
  18 september Deze dag vond de feestelijke heropening plaats van de Doetinchemseweg. Niet alleen op muzikaal gebied waren we bezig, we stonden ook met een stand langs de Doetinchemseweg met spelletjes en een maxi sjoelbak. We hielden ook een donateursaktie wat ons maar liefst 25 nieuwe donateurs opleverde.
  8 november: Het B-orkest nam deel aan het concours te Aalten, ook de jeugd bewees hier wel te kunnen spelen, het werd een 1e prijs: 288 punten net genoeg..... Het A-orkest nam deel in het c-reglement, als festival deelnemer. Ons optreden werd wel door de jury beoordeeld maar punten werden er niet uitgedeeld. JUBAL liet een verzorgd optreden horen.
1987 14 maart: Voor een goed bezette kerk speelden deze avond het harmonieorkest en het tamboer-lyrakorps. Het programma werd besloten met de gezamenlijke mars Jubilissimo. Ook tijdens dit optreden werden weer leden gehuldigd. De heer L. Rademaker werd o.a. tot erelid benoemd vanwege zijn 60 jarig muzikantenjubileum. De heer G. Klanderman had al 40 jaar z'n noten geblazen en mevr. F. Derksen was al 25 jaar actief voor JUBAL.
  6 september: Onder het motto "Varsseveld Aktief" vindt er een verenigingsmanifestatie plaats. JUBAL verzorgt er samen met het tamboerlyrakorps een show die door het publiek zeer werd gewaardeerd.
  oktober: Om ons alvast voor te bereiden op het concours in november hielden we samen met Sursum Corda uit Vorden (dat ook concours- plannen had), een try-out concert. Het verliep plezierig en voor beide korpsen was het een goede generale repetitie. W e keerden naar huis in een dichte mist.(We wisten toen nog niet dat onze verwachtingen over een eerste prijs ook in de mist zouden opgaan!)
  31 oktober: Tussen alle repetities door organiseerde JUBAL ook nog "even" het concertconcours te Doetinchem.
  7 november: Voor het eerst uitkomend in de Ereafdeling speelde JUBAL op het concours in Harderwijk. We speelden o.a. een heel modern stuk van Henk Badings, "Epiphany", we hoopten hiermee indruk te maken maar de jury kon ons spel niet zo waarderen, tezamen kregen we een puntenaantal van 282, 6 te kort voor een eerste.....
1988 30 januari: De boerenkoolactie is geboren! Voor het eerst wordt deze actie gehouden, dankzij de inzet van veel vrijwilligers (waaronder de bewoners en medewerkers van verpleeghuis "Den Es") blijkt het aan te slaan en zeker voor herhaling vatbaar.
  17 september 17 September 1988 deed het tamboer-lyrakorps mee als festivaldeelnemer aan een indoor mars- en showconcours te Kampen. Ondanks de festivaldeelname, waarvoor men normaal gesproken alleen een beoordeling van de jury ontvangt, werden ons toch punten toegekend door één (!) jurylid. Dit resulteerde in een tweede prijs. Dit was voor velen van ons een grote teleurstelling. Desondanks werd deze dag in een gezellige sfeer doorgebracht.
  8 oktober: Samen met de harmonie St. Antonius uit Breedenbroek gaf JUBAL een concert voor een wat lege kerk. Voor beide orkesten was het wel een goede training voor het komende concours. Dat dit niet heeft mogen baten merkten we op.....
  29 oktober: Ondanks onze inzet en vele repetities zat er helaas geen eerste prijs in op het concours te Zutphen.
1989 28 januari: Een prima dag voor JUBAL, de jaarlijkse boerenkoolverkoop bracht een mooi bedrag op zodat er een nieuwe tenorsaxofoon aangeschaft kon worden. Tevens leverde een donateursaktie op de Brie een 20-tal nieuwe JUBAL-aanhangers op.
  4 maart: Het jaarlijkse concert bracht veel solisten naar de voorgrond, de optredens vielen bij het publiek zeer in de smaak. De huldiging dit jaar was voor de heer H. Legters, 25 jaar lid en voor dhr. G. Wildenbeest, mevr. D. Hoftijzer Klanderman en de heer W. GrootNibbelink, alle drie 40 jaar lid.
  4 november: Voor de tweede maal organiseerde JUBAL het concertconcours in Amphion te Doetinchem.
1990   In dit jaar wordt de tamboer-maîtrestok weer overgedragen, mej.Judith Wolsink stopt met haar taak en de heer B. Legters neemt het van haar over.
  27 januari: Alweer voor de derde maal ging JUBAL deze dag met boerenkool en worst langs de deur, de opbrengst overtrof alle verwachtingen en de waldhoorn waarvoor het geld ingezameld was werd dan ook snel aangeschaft. We kregen er ook 21 nieuwe donateurs bij en die heeft JUBAL zeker nodig.
  31 maart: Tijdens het jaarlijkse concert was er ook weer plaats voor de huldiging van 2 leden, te weten mevr. I. Lensink en de heer H. Wisman voor 25 jaar muzikant zijn.
  27 oktober: Samen met Harmonie Zieuwent Mariënvelde hield JUBAL een try-outconcert als voorbereiding voor het concours. Het was een prima concert, er werd geconcentreerd gemusiceerd maar helaas ging het concours dit jaar niet door wegens te weinig deelname!
1991 26 januari: Boerenkooldag! Het geld dat de verkoop van de boerenkool opbracht werd besteed aan de aanschaf van nieuwe euphoniums.
1991 14 maart: Op de jaarlijkse uitvoering van maart 1991 stond het tamboerlyrakorps voor het laatst onder leiding van dhr. J. Kremer. Dhr. J. Derksen werd bereid gevonden de leiding over te nemen.

Mevr. L. Wassink-Klanderman en de heren G. Lammers en A. Rexwinkel werden gehuldigd vanwege hun 25-jarig muziekjubileum. Na de huldiging en de pauze hervatte JUBAL z'n spel tijdens het donateursconcert.

  21 juni: Op deze dag werd er een openluchtconcert gegeven in de muziekkoepel van de Bettekamp
    In augustus en september trokken er vracht- wagens met JUBAL-medewerkers door de gemeente Wisch, de vrachtwagens volgeladen met containers. 14.000 Containers en 7.000 emmertjes met foldermateriaal werden door JUBAL uitgezet. De vierde zaterdag hebben we gezeten op een met spandoeken versierde vrachtwagen de laatste container aangeboden aan de burgemeester. Daarna volgde voor alle medewerkers een gezellige bijeenkomst in de Borch. Een bijzonder geslaagde actie die JUBAL een fiks bedrag opleverde. Het beginkapitaal voor de nieuwe uniformen is er!
  23 november: In de Grote Kerk te Varsseveld werd een concert gegeven door harmonie St. Jan uit Kilder en JUBAL.
1992 31 oktober: Op deze dag toog JUBAL naar Harderwijk voor het concours aldaar. Een voorbereiding van vele repetities en een try-outconcert met St. Jan uit Kilder moest er voor zorgen dat er een goed resultaat behaald zou worden. Het was allemaal best spannend, we hadden toch niet zulke goede herinneringen aan de voorgaande 2 concoursen en nu wilden we ons toch bewijzen. De stemming was prima ieder had er echt zin in, ons optreden verliep goed en toen was het wachten op de uitslag van de jury. Toen de punten voor JUBAL werden voorgelezen kreeg ieder wel even een schok, maar dan wel positief! Tezamen behaalde JUBAL nl. 317,5 punt, een eerste prijs met promotie naar de ERE afdeling en tevens ook nog de beker voor het hoogste puntenaantal. De stemming in de bus terug was opperbest, er werd zo veel en hard gezongen dat de chauffeur voorstelde om het volgende jaar eens een koor concours te proberen! We hadden nog een verzoek aan de chauffeur voor een rondje van zijn kant, de kerk was echter ditmaal niet het middelpunt, " daar hebben ze nu rotondes voor uitgevonden", aldus onze chauffeur! De dag werd bij Rothman met een drankje besloten.
    En zo eindigt deze pagina zo rond het einde van 1992. Het boek dat werd uitgegeven ter gelegenheid van het jubileum was klaar en dus de geschiedenis op.

Uiteraard gaat het wel verder. Vanaf 1993 is ieder jaar afzonderlijk behandeld.

Inloggen

Laatste nieuws

Jubal op YouTube

Heeft u ons YouTube kanaal al bezocht? http://www.youtube.com/jubalvarsseveld. Hier kunt u alle filmpjes van onze orkesten nog eens rustig nakijken.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus