Muziekmarathon

geschiedenis

Muziekmarathon

Op zaterdag 21 juni a.s. organiseerde JUBAL een muziekmarathon. Van 11 tot 11 (aanvang ’s morgens) werd er muziek gemaakt door de leden en oud-leden. Er werd opgetreden met orkesten, groepjes, solisten (evt. met piano), gelegenheidsensembles en de groep “Lood um old Iezer”, die op olievaten fantastische muziek kon maken. Dit alles ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum. De opbrengst van de dag is bekend en bedraagt zo’n 3000 euro netto! Dat is zo’n 50 euro voor ieder jaar dat JUBAL nu bestaat en daarmee een mooie opbrengst. Sponsoren – waaronder enkele zeer gulle gevers als het college van B&W en enkele individuele leden daarvan op persoonlijke titel – hartstikke bedankt voor uw giften! Voor een terugblik op alles is hieronder nog steeds de dagindeling te vinden. Ook laat ik de teamindeling staan en zal binnenkort bekendmaken wat de opbrengst per team is geworden. Foto’s van de dag zijn hier te vinden. Voor de dagindeling klikt u hier.
Teamindeling
Tags :

geschiedenis

Share This :