Jubal al (bijna) 100 jaar?

geschiedenis

,

Verenigingsnieuws

Wie bij de Kamer van Koophandel een uittreksel van Jubal opvraagt ziet daar bij datum oprichting staan 27-10-1923.

Dat betekent dat Jubal dit jaar 100 bestaat! Maar wacht even… is Jubal niet opgericht in 1943? Hoe zit dit nu precies?

Jubal is het resultaat van een fusie van twee bestaande orkesten: Varssevelds Harmonie en Excelsior. Midden in de Tweede Wereldoorlog besluiten de besturen van de beide verenigingen dat na de oorlog er een gezamenlijke vereniging zal zijn. Als naam wordt voorlopig aangehouden “Soli Deo Gloria”. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst d.d. 18 februari 1943. Enkele weken na de bevrijding wordt besloten hier Jubal van te maken. Op de jaarvergadering in 1946 wordt vervolgens besloten als oprichtingsdatum 18 februari 1943 aan te houden.

Juridisch-technisch gezien is Jubal een voortzetting van Varssevelds Harmonie. Die vereniging had als oprichtingsdatum 27 oktober 1923. Vandaar dat het bij de Kamer van Koophandel net lijkt alsof we al (bijna) 100 jaar oud zijn.

Uit respect voor onze eigen geschiedenis houden wij 18 februari 1943 als onze oprichtingsdatum aan.

Zie over dit alles ook de prachtige historische analyse die Joke Veenink maakte voor de reünie in 2018 ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum.

De fusieakte van 18 februari 1943. Zie de diverse historische details (zoals de verwijzing naar de Cultuurkamer), de omvang van de schuld van de een en het kapitaal van de ander en de medewerking aan (betaalde) christelijke feesten.

Tags :

geschiedenis

,

Verenigingsnieuws

Share This :