Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk vier weken voor het einde van het boekjaar te gebeuren (artikel 7 lid 3 statuten). Het boekjaar loopt van één augustus tot en met eenendertig juli (artikel 15 statuten). Een opzegging moet dus uiterlijk begin juli door de secretaris zijn ontvangen.

Bij opzegging gedurende het boekjaar blijft de contributie verschuldigd. Dat is het normale wettelijke systeem (artikel 2:35 lid 5 BW) en daar is in onze statuten niet van afgeweken. Wel is het bestuur bevoegd om in voorkomend geval een lid geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van deze betalingsverplichting.

Crowdfunding

We starten een samenwerking met basisschool Meeander voor meer muziekles in de klas. Voor de instrumenten zijn we een crowdfunding gestart. Draagt u ook een steentje bij? Ga snel naar https://www.voordekunst.nl/projecten/6783/ voor informatie en om te doneren.

Inloggen (leden/donateurs)

Laatste nieuws

Volgt u Jubal al op Facebook? Bezoek onze pagina, klik op "vind ik leuk"en u blijft vanzelf via Facebook op de hoogte van activiteiten van Jubal.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus