Om de contributie zo eerlijk mogelijk te verdelen naar draagkracht en toch de vereniging tegelijkertijd draaiende te kunnen houden, gelden de volgende regels voor de contributieberekening.

Contributie

De contributie voor het verenigingsjaar 2016/2017 is vastgesteld op € 220,--. Voor het verenigingsjaar 2017/2018 bedraagt de contributie € 230,-- (besluit ALV 28 april 2017).

De bijdrage aan het instrumentenfonds is vastgesteld op € 90,-- (voor seizoen 2017/2018: € 100,--). Slagwerkers betalen 50% van de reguliere bijdrage.

Slagwerkers die louter meespelen met de straatband betalen totaal € 40,--.

Voor zowel de contributie als het instrumentenfonds geldt de volgende leeftijdskortingregeling:

  t/m verenigingsjaar 2016/2017 vanaf verenigingsjaar 2017/2018
leden van 0-11 jaar betalen 0% 33%
leden van 12-15 jaar betalen 25% 33%
leden van 16-18 jaar betalen 50% 50%
leden van 19-21 jaar betalen 75% 75%
leden ouder dan 21 jaar betalen 100% 100%


Leden die niet actief meespelen in een van de orkesten (de zgn. "niet-werkende leden") betalen eveneens 50%.

Alle bedragen zijn voor een jaar.

Bent u geïnteresseerd in het lidmaatschap van onze vereniging, neem dan contact op met de secretaris.

Lesgeld

Het bestuur heeft de volgende lesgelden voor het seizoen 2016/2017 vastgesteld:

Lesgeld klarinet/fluit  € 595,-
Lesgeld saxofoon € 570,-
Lesgeld slagwerk  € 545,-
Lesgeld koperinstrumenten € 545,-
Lesgeld Muziek Maak Je Zelf € 70,-

Voor meerdere schoolgaande of studerende leerlingen uit één gezin is er een reductieregeling voor het lesgeld:

de oudste schoolgaande/studerende leerling 100%
de 2e schoolgaande/studerende leerling 75%
de 3e en volgende schoolgaande/studerende leerling 50%

 

Voor de toekomst geldt dat we nog volop in gesprek zijn met de gemeente over behoud van muzieklessen. Voor het seizoen 2017/2018 geldt vooralsnog dat we dat seizoen nog doorgaan met de huidige lesmethode. Streven daarbij is de lesgelden gelijk te houden. Mogelijk dat er wel andere wijzigingen worden doorgevoerd (zoals lesduur). 

Voor meer informatie over muziekles klik hier. Op de muzieklessen is het leerlingenreglement van toepassing.

Borgsom instrument

Voor blaasinstrumenten geldt een borgsom van € 50,00. Bij uitreiking van het instrument krijg je hiervan bericht.

Betaalwijze

Wanneer betaald wordt per machtiging kan er worden gekozen voor betaling in 4 termijnen (oktober, december, februari en april) of in 10 termijnen (september t/m juni). Dit geldt zowel voor de betaling van de contributie als van het lesgeld.

 

Inloggen (leden/donateurs)

Laatste nieuws

Steeds meer donateurs en leden van Jubal Support profiteren van fors belastingvoordeel. Zij hebben de papieren op orde om hun gift aan Jubal te mogen aftrekken van de belastingen. Wilt u ook profiteren? Lees snel hoe na hoe dat werkt.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus